מאמרים של: DigitalMarket

הלוואות לעסקים

תזרים המזומנים הינו, לא אחת, המכשול  העיקרי בקידום ובפיתוח חברות וצמיחתן. כל שנה בישראל אלפי עסקים (וחלקם טובים ואף רווחיים)

הלוואות לפרטיים

כתוצאה מהמדיניות השמרנית של המערכת הבנקאית ומהמגבלות החלות עליה, נוצר מצב בו הבנק מסרב לתת אשראי גם ללקוחות איכותיים כאשר

פתרונות מימון

האשראי שדלתא קפיטל גרופ מעמידה ללקוחותיה משמש למגוון צרכים שונים: הלוואות גישור לכל מטרה, לצרכים ופרקי זמן שונים, ובתזרים מותאם

הלוואה חוץ בנקאית

דלתא קפיטל מציעה פתרונות אשראי חלופיים לאלה של הבנק לאור רגולציה מכבידה ומדיניות המערכת הבנקאית, החברה מספקת אשראי זמין ואמין

אשראי עסקי

רק בארצות הברית לבד ישנם כאלף גופים בנקאיים וכן חוץ-בנקאיים המעניקים הלוואות חוץ בנקאיות ללווים הפחות מועדפים על ידי הבנקים הגדולים; אותם

מימון חוץ בנקאי

שוק המימון החוץ בנקאי מציע פתרונות מעולים לעסקים וחברות בשנים האחרונות אנו עדים לפריחה בשוק המימון החוץ בנקאי בארץ. בעבר,