הלוואה חוץ בנקאית

דלתא קפיטל מציעה פתרונות אשראי חלופיים לאלה של הבנק לאור רגולציה מכבידה ומדיניות המערכת הבנקאית, החברה מספקת אשראי זמין ואמין לכל לקוחות הבנקים בתנאים תחרותיים ובתהליכים קצרים ויעילים.

שוק האשראי החוץ בנקאי, הרפורמה והחוק החדש

בשנים האחרונות, שוק האשראי החוץ בנקאי צבר תאוצה משמעותית, והיקף פעילותו מוערך בכ- 10% מכלל הפעילות הבנקאית. ממערכת מבוזרת הפועלת ללא פיקוח, הפך ענף האשראי החוץ בנקאי לתחום מוסדר ומבוקר, המעוגן ברגולציה מתאימה. 

הרפורמה בתחום גובשה עם החלטת הכנסת להסדיר את תחום האשראי החוץ בנקאי בחקיקת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים 2017, לפיו נותני השירותים הפיננסיים יפעלו בפיקוח צמוד של ממונה מטעם האוצר. 

כיום, כל חברת מימון פרטית נתונה תחת פיקוח רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, ומחויבת באחזקת רישיון בסיסי/מורחב למתן אשראי. הרישיון המורחב משתקף בהיקף פעילות גבוה ובדרישות פיקוח גבוהות. 

תהליך ההסדרה הרגולטורית נועד למצב את  שוק מתן השירותים הפיננסיים והגופים הפועלים בו, כמערכת משוכללת, תחרותית, יציבה והוגנת. זהו האקלים בו פועלת דלתא תוך מחויבות לכללי המערכת ובהתאמה לצרכי לקוחות החברה.

בודק...