מימון חוץ בנקאי

שוק המימון החוץ בנקאי מציע פתרונות מעולים לעסקים וחברות

בשנים האחרונות אנו עדים לפריחה בשוק המימון החוץ בנקאי בארץ. בעבר, הכתובת העיקרית לקבלת מימון עסקי או פרטי הייתה הבנקים. כיום נכנסו לשוק אפשרויות מימון רבות ומגוונות, שהולידו תחרות המיטיבה עם הלקוחות. חברות מימון פרטיות וקרנות מימון פילנתרופיות מציעות מימון חוץ בנקאי בתנאים נוחים, באמצעות הלוואות עסקיות, ניכיון צ'קים ופקטורינג. פתרונות אלו מסייעים לבעלי חברות ועסקים בהתנהלותם הראשונית והשוטפת כאחד. הם מאפשרים להם לקבל מזומן באופן מיידי ללא פרוצדורות מתישות, ומבלי שהדבר ישפיע על המסגרת הבנקאית והאובליגו הבנקאי שלהם.

אז מיהם גופי המימון החוץ בנקאי המובילים ומהם הפתרונות שהם מציעים?

חברות למימון חוץ בנקאי ומתן הלוואות

חברות המימון החוץ בנקאי, פרטיות או ציבוריות, פועלות כיום תוך עמידה בכל תנאי הרגולציה בישראל, באישור ופיקוח של משרד האוצר ורשויות האכיפה. באמצעות חברות אלו, בעלי עסקים וחברות יכולים לקבל הלוואות בתצורות החזר ושיטות חישוב שונות, ועם ריביות נוחות. כל זאת מבלי שתהא לכך השפעה כלשהי על המסגרת בבנק.

קרנות מימון ממשלתיות

קרנות המימון הממשלתיות נועדו לסייע למגוון יזמים ועסקים קטנים ובינוניים בעיקר. קרנות מימון מסוימות מכוונות לענפי משק מסוימים.

קרנות מימון פילנתרופיות

בארץ פועלות קרנות מימון, המגייסות את כספיהן מתרומות של בעלי אמצעים בישראל. הקרנות מיועדות לרוב ליזמים ולבעלי עסקים בתחילת דרכם, וכן לעסקים בפריפריה, אוכלוסיות מוחלשות וענפים ספציפיים במשק. ההלוואות שמציעות קרנות אלו מאופיינות בתנאי החזר נוחים, מסלולים ללא ריבית, וערבות של הקרן לצורך קבלת הלוואה מהבנק.

ניכיון שיקים

מימון חוץ בנקאי באמצעות ניכיון צ'קים מאפשר לבעלי עסקים וחברות לקבל כסף מזומן במהירות ובפשטות. הרעיון העומד בבסיס ניכיון הצ'קים הוא הפיכה של צ'קים דחויים שמספק בעל העסק, למזומן. זאת תמורת ריבית ועמלה על השימוש בכסף עד למועד פירעון הצ'ק.  השירות מותנה בערבות אישית של בעל העסק ובהסבת הצ'קים לטובת חברת המימון. חברת המימון מוודאת מראש את חוסנו הכלכלי של בעל העסק על מנת לצמצם את הסיכון. שירות זה מאפשר לבעל עסק או חברה ליהנות מתזרים מזומנים מיידי.  

פקטורינג

הפקטורינג הוא שירות מימון חוץ בנקאי, המאפשר קבלת מזומן באופן מיידי, בהסתמך על חובות שלקוחות חבים לבית העסק הלווה. למעשה, חברת המימון המבצעת פקטורינג "רוכשת" את החשבוניות שהוציא בעל העסק ללקוחותיו, ושיש לגבות את התשלום עבורן באותה עת או בהקדם.  בתמורה לרכישה זו, מעבירה חברת המימון לבעל העסק מזומן בערך של 90% מסכום החשבוניות שנרכשו.  כאשר סכום החשבוניות נגבה במלואו, חברת המימון מעבירה לבעל העסק את יתרתו  בניכוי ריבית ועמלות בהתאם למוסכם מראש.

בודק...