מדיניות אשראי

מדיניות אשראי

מדיניות האשראי של דלתא קפיטל גרופ המבוססת על בטוחות נדל"ן, מאופיינת בגמישות מרבית לצרכי הלקוח, ובה בעת במזעור הסיכונים הכרוכים ביכולת ההחזר ובעמידה בפירעון המימון. כל עסקה נבחנת לגופה, כשרמת הסיכון שלה נמדדת על פי תנאי המימון המבוקשים ובהתאם לתוצאות בדיקת הנאותות של בטוחת הנדל"ן.

אסטרטגיית המימון כנגד בטוחות נדל"ן

דלתא מציעה פתרונות אשראי כנגד שעבוד נכסי נדל"ן בלבד: דירות, בתים פרטיים, משקים ונחלות, קרקעות לבנייה, נכסים מסחריים, תעשייתיים ופרטיים. אסטרטגיית הבטוחות של החברה מזמנת רמת ביטחון גבוהה בעמידת הלקוחות בפירעון ההלוואה. יכולות הצוות המקצועי לנתח את רמת הסיכון של כל נכס נדל"ן המוצע כבטוחה, ולבצע בדיקות נאותות יסודית ומוקפדת – הן המפתח למזעור ומניעת סיכונים.
יתרונה של דלתא על פני הבנקים משתקף ביכולת הענקת אשראי כנגד נכסים, אשר הבנקים מתקשים או אינם יכולים לתת אשראי כנגדם עקב סיבות שונות – טכניות, מנהליות, רגולטוריות או כאלה הקשורות במדיניות הבנק לגבי סוגי נכסים מסוימים. כמו כן, ישנם מקרים בהם הבנק אינו מסוגל להבין או לחזות את יכולת ההחזר של בעל הנכס, או שאינו מסוגל לספק מימון המסתמך על החזר מבוסס נכס בלבד.

היקף המימון

דלתא מציעה הלוואות לכל מטרה בהיקף הנע מ- 500,000  ₪ עד 25 מיליון ₪. המימון מותנה בממצאי חוות דעת שמאית מורחבת על פי תקן 19 מרשימת השמאים של החברה, ונקבע על פי סוג הנכס ומיקומו.

תנאים ועקרונות יסוד

כל עסקת מימון בדלתא מחויבת לתנאים ולעקרונות המעוגנים ביסוד מדיניות האשראי של החברה:

 • החזרים נוחים – הלוואות גישור ניתנות עם אפשרות לתשלום ריבית בלבד או תשלום חודשי חלקי על חשבון ריבית, לצורך החזר חודשי נוח עד לפירעון.
 • גמישות – כל הלוואה ניתנת לפירעון מלא או חלקי בכל שלב לאחר תקופה מינימלית ובהתאם לצרכי הלקוח.
 • שקיפות מלאה – טרם מתן ההלוואה, כל מסמכיה נמסרים ללקוח לחתימה אצל עו"ד הנבחר על ידו, לצורך עיון מעמיק ובחינה חיצונית.
 • פתיחות למקורות מימון נוספים – המימון אינו מחושב כחלק מהאובליגו הבנקאי, ומותיר אפשרות לקבלת אשראי ממקורות נוספים.

פתרונות המימון משרתים צרכים שונים:

 • הלוואות גישור לכל מטרה, לצרכים ופרקי זמן שונים, ובתזרים מותאם אישית, המאפשרות ללקוח להתנהל ללא לחץ עד לקבלת אשראי בנקאי או פתרון אחר.
 • קבלת אשראי נקודתי מחוץ למסגרות האשראי הבנקאיות.
 • מימון חברות ותאגידים, לרבות קבלנים ויזמים, לצורך מינוף פעילותם העסקית.
 • ניצול הזדמנויות עסקיות ללא תלות בתזרים המזומנים.
 • מקרים משפטיים סבוכים.
 • מימון להסדר נושים .
 • לקוחות מסורבי בנקים
בודק...