הלוואות לפרטיים

כתוצאה מהמדיניות השמרנית של המערכת הבנקאית ומהמגבלות החלות עליה, נוצר מצב בו הבנק מסרב לתת אשראי גם ללקוחות איכותיים כאשר נדרשים פתרונות אשראי ייחודיים. דלתא קפיטל גרופ הינה חברת מימון פרטית הנותנת מענה חלופי ללקוחות אלו.

הלוואות החל מ-  500,000 ש"ח כנגד שיעבוד נכסי נדל"ן

ההלוואות הינם הלוואות גישור הניתנות לתקופות קצרות – בינוניות המותאמות ללקוח וליכולות ההחזר שלו.

דלתא קפיטל מתמקדת במקור הפירעון הסופי של ההלוואה ולא בתשלום השוטף. החברה מאפשרת תנאי פירעון נוחים וגמישות בהחזר החודשי. מדיניות החברה היא להקל על הלקוח במהלך תקופת ההלוואה על מנת לאפשר לו מציאת פתרון הולם ארוך טווח.

תהליך הגשת הבקשה

בדלתא קפיטל גרופ ניתן להגיש בקשה להלוואה חוץ בנקאית, לאשרה ולקבל את המימון הנדרש באמצעות תהליך אמין ויעיל בהתאם לשלבים הבאים:

  •  יצירת קשר ואפיון צרכים ראשוני
  • פגישת היכרות במשרדי החברה
  • הגשת נתונים והמצאת מסמכי מקור הנדרשים להמשך התהליך
  • המצאת שמאות מקרקעין לבטוחה המוצעת בהתאם לתקן 19 מרשימת שמאים מוסכמת ע"י החברה
  • אישור ועדת אשראי
  • מסירת הסכם המימון ומסמכי השעבוד ללקוח, לחתימה אצל עו"ד חיצוני מטעמו
  • רישום השעבודים ומימון העיסקה
בודק...