שאלות ותשובות

ההלוואות ניתנות לכל מטרה בסכומים הנעים החל מ 500,000 ₪ ועד 25 מיליון ₪  וכנגד שעבוד נכסי נדל"ן

כל סוגי הנדל"ן – דירה, בית פרטי, מגרש, חנות, מבנה מסחרי, משק, בר רשות וכד'.

הריבית הינה ריבית חוץ בנקאית, והינה גבוהה יותר מריבית המשכנתא בבנקים. תנאי ההלוואה תחרותיים לשוק ונקבעים ע"י ועדת האשראי של החברה לאחר בחינת הבקשה ובהתייחס לכל מקרה לגופו.

ההלוואות הינן גישור וניתנות לרוב לטווח של שנה – שנתיים, קיימים מקרים בהם ההלוואות ניתנות גם לתקופות ארוכות יותר – מוזמנים ליצור איתנו קשר

הלוואות גישור ניתנות עם אפשרות לתשלומי ריבית בלבד או תשלום חלקי על חשבון ריבית, לצורך החזר חודשי נוח עד לפירעון. המסלול נקבע בהתאם לצרכי לקוח ולאחר בחינת הבקשה.

כן, ההלוואות מיועדות גם לאנשים פרטיים כנגד שיעבוד נכסי נדל"ן

כן, ההלוואות מיועדות גם לעסקים ולחברות כנגד שיעבוד נכסי נדל"ן

כל הלוואה ניתנת לפירעון מלא או חלקי בכל שלב לאחר תקופה מינימלית הנקבעת כחלק מתנאי ההלוואה בהתאם לצרכי לקוח ולאחר בחינת הבקשה

התשובה היא: כן! (להבדיל מהתשובה המתקבלת בבנק).

עבודתנו כוללת תוכנית עבודה שתאפשר ללקוח לעמוד בהתחייבויות הקיימות שלו ובהחזר ההלוואה, עד לחזרה למערכת הבנקאית או מציאת פתרון מימון אחר

באופן כללי התשובה היא: כן! (להבדיל מהתשובה המתקבלת בבנק).

מטרתנו היא לצמצם את החשיפה של הלקוח לנושים אחרים. בעזרת המחלקה המשפטית שלנו ניתן לסלק ולסגור את תיקי ההוצאה לפועל, ולאחד את כל החובות להלוואה אחת

לדלתא קפיטל גרופ יש פתרון לכל בעיה כולל סילוק כינוס נכסים, יש ליצור קשר עם משרדי החברה לתיאום פגישה ללא דיחוי, ע"מ להימנע מפינוי דירתכם ומכירה בהליך של כינוס נכסים.

בודק...