DigitalMarket

הלוואות לעסקים

תזרים המזומנים הינו, לא אחת, המכשול  העיקרי בקידום ובפיתוח חברות וצמיחתן. כל שנה בישראל אלפי עסקים (וחלקם טובים ואף רווחיים) נסגרים בשל חוסר יכולתה של

מידע נוסף »

הלוואות לפרטיים

כתוצאה מהמדיניות השמרנית של המערכת הבנקאית ומהמגבלות החלות עליה, נוצר מצב בו הבנק מסרב לתת אשראי גם ללקוחות איכותיים כאשר נדרשים פתרונות אשראי ייחודיים. דלתא

מידע נוסף »

פתרונות מימון

האשראי שדלתא קפיטל גרופ מעמידה ללקוחותיה משמש למגוון צרכים שונים: הלוואות גישור לכל מטרה, לצרכים ופרקי זמן שונים, ובתזרים מותאם אישית, המאפשרות ללקוח להתנהל ללא

מידע נוסף »

הלוואה חוץ בנקאית

דלתא קפיטל מציעה פתרונות אשראי חלופיים לאלה של הבנק לאור רגולציה מכבידה ומדיניות המערכת הבנקאית, החברה מספקת אשראי זמין ואמין לכל לקוחות הבנקים בתנאים תחרותיים

מידע נוסף »

אשראי עסקי

רק בארצות הברית לבד ישנם כאלף גופים בנקאיים וכן חוץ-בנקאיים המעניקים הלוואות חוץ בנקאיות ללווים הפחות מועדפים על ידי הבנקים הגדולים; אותם לווים נחשבים "בעייתיים" כתוצאה ממספר

מידע נוסף »

מימון חוץ בנקאי

שוק המימון החוץ בנקאי מציע פתרונות מעולים לעסקים וחברות בשנים האחרונות אנו עדים לפריחה בשוק המימון החוץ בנקאי בארץ. בעבר, הכתובת העיקרית לקבלת מימון עסקי

מידע נוסף »
בודק...