אשראי עסקי

רק בארצות הברית לבד ישנם כאלף גופים בנקאיים וכן חוץ-בנקאיים המעניקים הלוואות חוץ בנקאיות ללווים הפחות מועדפים על ידי הבנקים הגדולים; אותם לווים נחשבים "בעייתיים" כתוצאה ממספר סיבות עיקריות

1.      יכולת החזר הלוואות נמוך.

2.      פיגורים בהחזר ההלוואה – וכתוצאה מכך צברו היסטוריית אשראי שלילית

בישראל, מצד שני, המושג הלוואה חוץ בנקאית (או מימון חוץ-בנקאי) ידוע בהקשרו לשוק האפור. על פי מחקרים הלוואות חוץ בנקאיותמוענקות על ידי השוק האפור לכ-17% מהעסקים הקטנים בישראל בריבית של בין %5%-10 לחודש ושיטות הגבייה "אינן שגרתיות" כלל. הסיבה העיקרית שעסקים רבים כל כך בישראל פונים לקבלת הלוואות חוץ בנקאיות מהשוק האפור– מיליארדי שקלים בשנה! – הינה כתוצאה ממגוון מגבלות בנקאיות שנגזרות עליהם על ידי בנק ישראל או כתוצאה ממדיניות שמרנית של המערכת הבנקאית בארץ

רק בארצות הברית לבד ישנם כאלף גופים בנקאיים וכן חוץ-בנקאיים המעניקים הלוואות חוץ בנקאיות ללווים הפחות מועדפים על ידי הבנקים הגדולים; אותם לווים נחשבים "בעייתיים" כתוצאה ממספר סיבות עיקריות:

1.      יכולת החזר הלוואות נמוך.

2.      פיגורים בהחזר ההלוואה – וכתוצאה מכך צברו היסטוריית אשראי שלילית

בישראל, מצד שני, המושג הלוואה חוץ בנקאית (או מימון חוץ-בנקאי) ידוע בהקשרו לשוק האפור. על פי מחקרים הלוואות חוץ בנקאיותמוענקות על ידי השוק האפור לכ-17% מהעסקים הקטנים בישראל בריבית של בין %5%-10 לחודש ושיטות הגבייה "אינן שגרתיות" כלל. הסיבה העיקרית שעסקים רבים כל כך בישראל פונים לקבלת הלוואות חוץ בנקאיות מהשוק האפור– מיליארדי שקלים בשנה! – הינה כתוצאה ממגוון מגבלות בנקאיות שנגזרות עליהם על ידי בנק ישראל או כתוצאה ממדיניות שמרנית של המערכת הבנקאית בארץ.

רק בארצות הברית לבד ישנם כאלף גופים בנקאיים וכן חוץ-בנקאיים המעניקים הלוואות חוץ בנקאיות ללווים הפחות מועדפים על ידי הבנקים הגדולים; אותם לווים נחשבים "בעייתיים" כתוצאה ממספר סיבות עיקריות:

1.      יכולת החזר הלוואות נמוך.

2.      פיגורים בהחזר ההלוואה – וכתוצאה מכך צברו היסטוריית אשראי שלילית

בישראל, מצד שני, המושג הלוואה חוץ בנקאית (או מימון חוץ-בנקאי) ידוע בהקשרו לשוק האפור. על פי מחקרים הלוואות חוץ בנקאיותמוענקות על ידי השוק האפור לכ-17% מהעסקים הקטנים בישראל בריבית של בין %5%-10 לחודש ושיטות הגבייה "אינן שגרתיות" כלל. הסיבה העיקרית שעסקים רבים כל כך בישראל פונים לקבלת הלוואות חוץ בנקאיות מהשוק האפור– מיליארדי שקלים בשנה! – הינה כתוצאה ממגוון מגבלות בנקאיות שנגזרות עליהם על ידי בנק ישראל או כתוצאה ממדיניות שמרנית של המערכת הבנקאית בארץ.

בודק...